Archive for september, 2010

h1

Sverige, Europa – två felslut

september 21, 2010

1. ”De nationalistiska högervindarna har nått Sverige”. ”Smittan från Danmark.” Ni har hört det till leda. Hur kan det komma sig att vi så snabbt identifierar högerextremism och främlingsfientlighet som någonting som förs in i detta land och som därför kan föras ut ur det igen. I så fall måste det väl gälla för allt gott också. Vem förde in den goda socialdemokratin i landet? Från vilket land har toleransen hämtats?

   Rädsla för det främmande är ingen import.  Den är latent i varje samhälle, kan möjligen inspireras utifrån (grannkommunen, grannlänet grannlandet), men jorden där den växer är vår egen. Den består av mull från våra förfäder, avfall från oss själva.

     För Sverigedemokraterna är vi själva ansvariga.

2. Ekot i dag på morgonen jagar iväg till Sveriges bästa kommun på integration, Gnosjö, för att förklara ”paradoxren” att Sverigedemokraterna växer också där. Inte ens den ledande, segervissa Sverigedemokraten har några problem med invandrarna i kommunen, tvärtom, utan dem hade alla varit fattigare där.

   Frågan är fel ställd, förvåningen över svaren bygger på okunskap.

  Det är just i såna här lägen som antisemitismens historia är så användbar. Främlingsfientligheten – eller i extremfallet judehatet – behöver inga främlingar eller något främlingsproblem /integrationsproblem för att växa. Dess kärna är inte rationell. Att hata främlingar – eller bara att vara rädd för dem – är däremot ett rationellt uttryck för en radikal svårighet att vara nöjd med sig själv, sitt eget. Om det hade behövts judar hade vi i Europa inte haft någon antisemitism kvar, eftersom judarna nästan utrotades här.

   En ung kvinna som röstat på Sverigedemokraterna säger i samma Eko att hon gör det för att vi också i fortsättningen ska få sjunga den svenska nationalsången, fira jul och midsommar ”och sånt där”. Om vi betraktar detta som en rationell utsaga om vårt samhälle upphör alla möjligheter till ett verkligt, politiskt samtal. Om vi däremot betraktar det som det det är, uttryck för en känsla, kan vi komma vidare. Känslor är, till skillnad från åsikter, alltid sanna. Det är det som gör dem så besvärliga att handskas med. Men det går.

3. Nu bokmässa. den kommer att handla om främlingar, från Afrika. Det är helt lysande.

Er S

Annonser